اطلاعیه ها
دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱
۳۰ آبان
یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱
۱۵ آبان
سه شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۱
۱۹ مهر
شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱
۹ مهر
یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
۲۹ خرداد
شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
۲۸ خرداد
دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۶ اردیبهشت
سه شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱
۱۶ فروردین
اطلاعیه برگزاری حضوری کلاس ها
سه شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱
چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰
۲۵ اسفند
شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰
۲۳ بهمن
آرشیو
اطلاعیه دفاع
لیست دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد در بهمن ماه ۱۴۰۰
اطلاعات بیشتر
لیست دفاع دانشجویان در روزهای ۲۷ و ۲۸ شهریور ماه
اطلاعات بیشتر
دفاع دانشجویان گروه مدیریت منابع انسانی و کسب وکار
اطلاعات بیشتر
آرشیو
همایش ها و سمینارها
یکشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰
۲۸ آذر
ششمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰
۲۱ آذر
(۳rd) International Webinar Series on COVID-۱۹ Pandemic
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰
۱۴ آذر
سیزدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل
چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۰
۱۲ آبان
کارگاه آموزشی
آرشیو
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: ۸-۱۱ بهمن ۱۴۰۱
انتخاب واحد با تاخیر: ۱۲-۱۴ بهمن ۱۴۰۱
شروع کلاسها: ۱۶ بهمن ۱۴۰1
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی): ۲۳-۲۵ بهمن ۱۴۰۱
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی): ۲۳-۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
امتحانات: ۲۲ خرداد لغایت ۵ تیر ۱۴۰۲
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله:
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال آینده (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند): ۳۰ اردیبهشت لغایت ۳ خرداد ۱۴۰۲
ارزشیابی نیمسال جاری: ۳۰ اردیبهشت لغایت ۱۰ خرداد ۱۴۰۲