فرم های دوره دکتری

اعلام برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری              pdf   -   word
دعوتنامه داور خارجی رساله دکتری                     Pdf  -  word
فرم ۱ پیشنهاد موضوع رساله دکتری                    Pdf  word
فرم ۲ پروپوزال رساله دکتری                                Pdf  -  word
فرم ۳ گزارش  پیشرفت رساله دکتری                   Pdf  -  word
فرم ۴ تائید شرکت در جلسات دفاعیه دکتری        Pdf  -  word
فرم ۵ تعیین داور خارجی رساله                            Pdf  -  word
فرم ۶ تایید مقاله دکتری                                  Pdf  -  word
فرم ۷ اعلام قابل دفاع بودن رساله توسط داور      Pdf  -  word 
فرم ۸ اعلام آمادگی پیش دفاع رساله دکتری        Pdf  -   word
فرم ۹ صورتجلسه پیش دفاع رساله دکتری           Pdf  -  word
فرم ۱۰ اصلاحات پیش دفاع رساله                        Pdf  -  word
فرم ۱۱ مجوز دفاع رساله دکتری                           Pdf  -  word
فرم ۱۲ صورتجلسه دفاع رساله دکتری                 Pdf  -  word
فرم ۱۳ ارزشیابی رساله دکتری                            Pdf  -  word
فرم ۱۴  اصلاحات دفاع رساله دکتری                    Pdf  -  word
فرم ۱۵ تحویل نسخه های رساله دکتری              Pdf  -  word
قرارداد داوری رساله                                     Pdf  -  word
گواهی اصالت اثر                                          pdf  -  word  
مجوز شرکت در آزمون جامع دکتری                     Pdf-Word  

 


 


 


 

 


 

 


دفعات مشاهده: 11737 بار   |   دفعات چاپ: 473 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر