اطلاعیه ها
دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۶ اردیبهشت
سه شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱
۱۶ فروردین
اطلاعیه برگزاری حضوری کلاس ها
سه شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱
چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰
۲۵ اسفند
شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰
۲۳ بهمن
شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
۱۶ بهمن
یکشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰
۱۹ دی
یکشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۰
۱۲ دی
فصلنامه برنامه ریزی و بودجه
یکشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰
۲۱ آذر
شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۰
۲۰ آذر
سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰
۹ آذر
آرشیو
اطلاعیه دفاع
لیست دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد در بهمن ماه ۱۴۰۰
اطلاعات بیشتر
لیست دفاع دانشجویان در روزهای ۲۷ و ۲۸ شهریور ماه
اطلاعات بیشتر
دفاع دانشجویان گروه مدیریت منابع انسانی و کسب وکار
اطلاعات بیشتر
آرشیو
همایش ها و سمینارها
یکشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰
۲۸ آذر
ششمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰
۲۱ آذر
(۳rd) International Webinar Series on COVID-۱۹ Pandemic
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰
۱۴ آذر
سیزدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل
چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۰
۱۲ آبان
کارگاه آموزشی
آرشیو
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: ۱۲ ـ ۹ بهمن ۱۴۰۰
انتخاب واحد با تاخیر: ۱۳-۱۵ بهمن ۱۴۰۰
شروع کلاسها: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی): ۲ - ۱ اسفند ۱۴۰۰
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی): ۲۸ – ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
امتحانات: ۳۰ خرداد لغایت ۱۳ تیر ۱۴۰۱
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله:
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال دوم ۱۴۰۰: ۲۱ ـ ۲۰ آذر ۱۴۰۰ (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
پیش ثبت نام نیمسال اول ۱۴۰۱: ۳۱ اردیبهشت لغایت ۴ خرداد ۱۴۰۱ (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
ارزشیابی نیمسال اول ۱۴۰۰: ۲۰ آذر لغایت ۱ دی ۱۴۰۰
ارزشیابی نیمسال دوم ۱۴۰۰: ۳۱ اردیبهشت لغایت ۱۱ خرداد ۱۴۰۱