اطلاعیه ها
دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱
۳۰ آبان
شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱
۹ مهر
یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
۲۹ خرداد
سه شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱
۱۶ فروردین
اطلاعیه برگزاری حضوری کلاس ها
سه شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱
چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰
۲۵ اسفند
شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰
۲۳ بهمن
شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
۱۶ بهمن
یکشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰
۱۹ دی
آرشیو
همایش ها و سمینارها
انجمن های علمی
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: ۸-۱۱ بهمن ۱۴۰۱
انتخاب واحد با تاخیر: ۱۲-۱۴ بهمن ۱۴۰۱
شروع کلاسها: ۱۶ بهمن ۱۴۰1
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی): ۲۳-۲۵ بهمن ۱۴۰۱
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی): ۲۳-۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
امتحانات: ۲۲ خرداد لغایت ۵ تیر ۱۴۰۲
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله:
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال آینده (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند): ۳۰ اردیبهشت لغایت ۳ خرداد ۱۴۰۲
ارزشیابی نیمسال جاری: ۳۰ اردیبهشت لغایت ۱۰ خرداد ۱۴۰۲