دانشکده مدیریت- گروه مدیریت منابع انسانی
معرفی گروه مدیریت منابع انسانی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
گروه  مدیریت منابع انسانی و کسب و کار
گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی به تربیت کارشناسان و مدیران روزآمد، توانمند و متناسب با نیازهای کسب و کار با تاکید بر ویژگی های بومی ایرانی اقدام نموده است. این گروه با با شش نفر عضو هیات علمی در مقاطع ارشد و دکتری در رشته-گرایش های زیر دانشجو می پذیرد.

رشته های مقطع کارشناسی ارشد
  • مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
  • مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی
  • مدیریت کسب و کار گرایش رفتارسازمانی و منابع انسانی

رشته های مقطع دکتری
  • مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی
  • مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی
اعضای گروه:
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت:
http://khu.ac.ir/find-18.6463.51558.fa.html
برگشت به اصل مطلب