توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
دانشگاه علامه طباطبایی
تهران
ایران
۱۳۸۲
2
کارشناسی ارشد
دانشگاه علامه طباطبایی
تهران
ایران
۱۳۸۵
3
دکتری
دانشگاه تهران
تهران
ایران
۱۳۹۰
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
خیلی خوب
خوب
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
تبیین نقش تشخیص فرصت های ارآفرینانه بر عملرد نوآوری در سطح فردی
سعیده صیادی
2
بررسی تاثیر سرمایه فکری بر دوسوتوانی سازمانی: نقش تعدیل‌گر فرهنگ نوآورانه
سیده گلاره مصطفوی استرابادی
3
بررسی تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی با عملکرد بالابر عملکرد شغلی تبیین نقش استقرار شغلی
فریبا هادی نیا
4
تبیین نقش اقدامات منابع انسانی با عملکرد بالا در دوسو توانی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی دوسو توانی رفتاری و نقش تعدیل گر پشتیبانی مدیریت
لعیا سعیدی
5
بررسی موانع بین المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط شهر تهران
رضا قراگوزلو
6
بررسی تاثیر انعطاف پذیری منابع انسانی بر رفتار کاری نوآورانه تبیین نقش میانجی سرمایه روانشناختی
نسیم رفیعی
7
بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر دو سوتوانی سازمانی نقش تعدیل گر فرهنگ انطباقی
محمد مراغه چیان
8
نقش رهبری دوسو توان و رفتار کاری دو سو توان در عملکرد نوآوری در سطح فردی تبیین نقش تعدیلگر فرهنگ نوآورانه
مائده کیوانی بروجنی
9
بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز و نیت رفتاری سبز بر رفتار کاری سبز: نقش جو روانشناسی سبز
محسن ابوالحسنی
10
بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر تسهیم دانش با تبیین نقش میانجی امنیت روانشناسی و آوای کارکنان
مریم بد
11
ارائه شاخص های ارزیابی اثربخشی برنامه ریزی جانشین پروری
حسین خواجوند
12
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رفتار کاری سبز
میثم گچلو
13
شناسایی و اولویت بندی ارزش های کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط
مرضیه فرامرزیان
14
طراحی و تبیین الگوی اعتماد متقابل بین رهبری مدیران و زیردستان
اسماعیل خرم
15
شناسایی و اولویت‌بندی شایستگی‌های رهبران نوآوری
احسان مهدی پور
16
شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تاب آوری فردی در کارکنان بیمارستان امام خمینی
نگار دامرودی
17
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در تکنواسترس در بین کارکنان شهرداری مشهد
هدیه فراهانی
18
بررسی موانع جانشین پروری در کسب و کارهای خانوادگی
مهسا درخشان هوره
19
طراحی الگوی افشاگری در سازمان های دولتی
توران رزم اور
20
بررسی و رتبه بندی عوامل و ریشه های شایعه سازمانی در بانک ملی ایران
هادی خادمی انارکی
21
طراحی الگوی آموزگردی در سازمان های دولتی
عبدالصمد عزیزپورلیندی
22
بررسی تاثیر توانمندسازی روان‌شناختی بر خودکارآندی و قصد کارآفرینی در شرکت‌های دانش بنیان
شهرزاد زمانی اذر
23
شناسایی و رتبه بندی پیشایندهای طردشدگی در سازمان
روزبه گل بندی
24
بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین سبز بر رفتار سبز کارکنان: نقش میانجی خودکارآمدی سبز و ذهن آگاهی سبز
اعظم اب نیکی
25
بررسی تاثیر ویژگیهای فناوری بر تکنواسترس: تبیین نقش تعدیل‌کننده‌های تکنواسترس
نگین حیدرزاده اذر
26
شناسایی و رتبه بندی پیشایندهای قلدری سایبری
فائزه اقازاده وایقان
27
الگوی سازمان دوسوتوان در صنعت بانکداری
کامران نظری
28
شناساسیی و رتبه بندی موانع نوآوری سبز
فاطمه کیان مهر
29
شناسایی و رتبه بندی پیشایندهای مزاحمت مجازی
فائزه اقازاده وایقان
30
باز اندیشی نقش های مدیران منابع انسانی در حوزه سلامت و درمان
مهدی خرم راد
31
شناسایی و رتبه بندی پسآیندهای طردشدگی کارکنان در محل‌ کار
پروین مقیمی
32
ارائه الگوی توسعه فردی مدیران‎ ‎راهبردی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
الهام السادات میرحسینی محمدی
33
ارائه الگوی توسعه فردی مدیران راهبردی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
الهام السادات میرحسینی محمدی
داوری مقالات در مجلات علمی
#
عناوین مجلات
تاریخ همکارى و توضیحات
1
فصلنامه توسعه کارآفرینی
۱۳۹۰- .....
2
فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی
۱۳۹۷- ....
3
فصلنامه مطالعات منابع انسانی
۱۳۹۶- ....
4
فصلنامه مدیریت بهره وری
۱۳۹۶-....
5
فصلنامه مهندسی آموزش
۱۳۹۷-...
6
نشریه مهندسی تصمیم
۱۳۹۵-....
7
فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی
۱۳۹۹-....
8
پژوهش‌های جغرافیای انسانی
دروس ترم جاری
003 - فلسفه علم و روش شناسی تحقیق - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
560 - روش های تحقیق کسب و کار - روز: دوشنبه - از ساعت 13:00 تا 15:30
518 - مطالعات تطبیقی مدیریت منابع انسانی - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
028 - مهارت آموزی ، آموزش و توسعه منابع انسانی - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30