توصیف مختصر
rame frameborder="0" height="600px" scrolling="no" src="./files/0allsites/ViewerJS/#../../../files/site1/mtehrani_mt_3a5b619/files/resume.pdf" width="100%">رزومهrame frameborder="0" height="600px" scrolling="no" src="./files/0allsites/ViewerJS/#../../../files/site1/mtehrani_mt_3a5b619/files/resume.pdf" width="100%">
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
شهید بهشتی
تهران
ایران
1384
2
کارشناسی ارشد
شهید بهشتی
تهران
ایران
1386
3
دکتری
شهید بهشتی
تهران
ایران
1393
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
کامل
کامل
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
مطالعات رفتار سازمانی
2
مطالعات منابع انسانی
3
مطالعات مدیریت دولتی و خط مشی گذاری
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی تاثیر مبادله رهبر – پیرو بر طفره روی اجتماعی کارکنان با توجه به نقش تعدیل گر سبک دلبستگی و میانجی گری اعتمادبه رهبری و تعهد سازمانی (مورد مطالعه کارکنان بانک کشاورزی استان قم)
فاطمه وفائی
2
بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارتقا سلامت سازمانی در شرکت ایران ایر
سعیده خندق آبادی
3
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهروزی روانشناختی کارکنان
اکرم قاسمی یگانه
4
بررسی تاثیر مهارت های سیاسی کارآفرینان بر عملکرد سازمان با نقش میانجی گرایش به کارآفرینی و رهبری اخلاقی
سیدمصطفی موسوی
5
شناسایی و اولویت بندی پیش آیندهای رفتارهای افشاگری در سازمان
علی پورصمیمی
6
شناسایی و اولویت بندی الزامات پیاده سازی سیستم آموزشی موکس در شرکت بیمه ایران
ریحانه بیژنی ارام
7
بررسی تاثیر رهبری خدمت گزار، استرس نقش بر رفتار سازمانی مثبت گرا با توجه به نقش میانجی عزت نفس مبتنی بر سازمان
زینب بهاری
8
شناسایی پیش‌آیندها و پس‌آیندهای اضطراب مرگ در میان پرستاران بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
مجید امیری لرگانی
9
شناسایی پسایندها و پیشایندهای پرسه زنی اینترنتی
محمدباقر کمبرانی
10
شناسایی پیامدهای رفتار های غیر اخلاقی سازمان یار
زینب افشاربکشلو
11
بررسی تاثیر بی نزاکتی سازمانی بر روی رفتارهای آوایی کارکنان با در نظر گرفتن متغیر های میانجی خستگی عاطفی و طرد شدگی سازمانی
پوریا پورملک محموداباد
12
بررسی تاثیر رهبری فداکارانه بر رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی سرمایه اجتماعی و هویت رهبری و نقش تعدیلگر فاصله قدرت
شکیبا اقاجان پورنشلی
13
شناسایی پیشایندها و پیامدهای مدیریت تصویرپردازی (مورد مطالعه دانشگاه خوارزمی)
یاسمن قربانی بیدرونی
14
طراحی الگوی مدیریت ترس سازمانی کارکنان
محمدامین زارع میرک اباد
15
طراحی الگوی مدیریت کوتوله پروری در سازمانهای دولتی
نفیسه سوهانیان
16
بررسی تأثیر تاب‌آوری فردی و رهبری تحول‌آفرین بر رفتار تیمی نوآورانه با توجه به نقش میانجی تاب‌آوری تیمی و تعدیل گر جو یادگیری (مورد مطالعه: شرکت کارگزاری مفید)
فرزاد مرادپورقره تپه
17
شناسایی پیشایند ‌ها و پسایند های نشاط آفرینی در سازمان
کوشا یاوری
18
بررسی تاثیر رهبری کارآفرینانه بر روی عملکرد کارکنان با توجه به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی و اعتماد به رهبری و نقش تعدیل گر هوش معنوی
سردار سیفی اردهائی
19
طراحی الگوی مدیریت تعارض خرده فرهنگ ها در سازمان های دولتی
نیلوفر صفدریان قمشه
20
شناسایی پسایندهای رهبری اصیل
سپیده طالعی راد
21
بررسی تاثیر مبادله رهبر پیرو بر رفتار های غیراخلاقی سازمان یار با توجه به نقش میانجی هویت سازمانی و تعدیلگر بی قیدی اخلاقی
سارینا قادری قهفرخی
22
بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری فردی با توجه به نقش میانجی یادگیری سازمانی
محمدعلی مجتهدی
23
بررسی تاثیر اضطراب مرگ بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با توجه به نقش میانجی عدم تحمل ابهام
علیرضا خردمندان
24
بررسی تاثیر دورکاری بر عملکرد فردی کارکنان با توجه به نقش میانجی توازن بین کار و خانواده و تعدیلگر مبادله رهبر_پیرو
سعید قرنی
دروس ترم جاری
514 - رهبری و تحول سازمانی از دیدگاه اسلام - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
030 - ارزشیابی عملکرد دولت و سازمانهای دولتی - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
634 - تئوری های مدیریت پیشرفته - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
019 - اداره امور عمومی در اسلام - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
522 - مدیریت رفتار سازمانی - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:30
509 - تئوری های مدیریت پیشرفته - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
522 - مدیریت رفتار سازمانی - روز: شنبه - از ساعت 07:30 تا 10:30
522 - مدیریت رفتار سازمانی - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:30
522 - مدیریت رفتار سازمانی - روز: دوشنبه - از ساعت 07:30 تا 10:00
541 - نظریه های سازمان و مدیریت - روز: یک شنبه - از ساعت 07:30 تا 10:00