دانشکده مدیریت- گروه مدیریت بازرگانی
گروه مدیریت بازرگانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

رشته مدیریت بازرگانی یکی از پرطرفدارترین رشته های دانشگاهی در ایران و دنیا است. گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی با هدف جذب و آموزش دانشجو در دو حوزه مدیریت بازرگانی و مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی شکل گرفته است و هم اکنون ۶ عضو هیات علمی دارد. در حال حاضر گروه مدیریت بازرگانی مشتمل بر دوره های کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی با سه گرایش بازاریابی، بازرگانی بین‌الملل، مدیریت استراتژیک و رشته مدیریت کسب و کار با گرایش بازاریابی است. 

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

در عصر جهانی و به شدت رقابتی، شرکت ها باید خود را متمایز کنند. این امر نیازمند مدیران بازاریابی آموزش دیده و با مهارت بالا است. مدیریت بازاریابی رشته ای است که بر کاربرد عملی جهت گیری بازاریابی و مدیریت منابع و فعالیت های بازاریابی یک شرکت تمرکز دارد. تاکید مدیریت بازاریابی بر مدیریت منابع بازار از طریق تعیین اهداف و تدوین استراتژی های بازاریابی است. رشته مدیریت بازرگانی با گرایش مدیریت بازاریابی، فرصت یادگیری مهارت های عملی و نظری در بازاریابی مدرن را به عنوان یک حرفه برای دانشجویان فراهم می آورد. این گرایش دانشجویان را برای تبدیل شدن به مدیران بازاریابی حرفه ای آماده می کند.

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی: گرایش بازرگانی بین‌الملل
بازرگانی بین‌الملل شامل کلیه فعالیت‌های تجاری است که برای نقل و انتقال محصولات، منابع، افراد، ایده‌ها و فناوری‌ها در سراسر مرزهای ملی انجام می‌شود. تاکید رشته مدیریت بازرگانی با گرایش بازرگانی بین الملل بر اقداماتی است که در آن تولید یا توزیع کالا یا خدمات از مرزهای کشور عبور می کند. این گرایش زمینه تقویت مهارت های مدیریتی و حرفه ای بین المللی را در دانشجویان فراهم می سازد و به آنها کمک می کند تا بتوانند عوامل دائماً در حال تغییر در حوزه بازرگانی بین‌المللی را درک کنند. این دوره مهارت های نظری و عملی را برای مدیریت سازمان و مواجهه با چالش های بین المللی به دانشجویان ارائه می دهد و آنها را برای شکل دادن به حرفه آینده خود در حوزه بین الملل آماده می سازد.

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک

برای موفقیت در یک اقتصاد جهانی در حال تغییر، مدیران باید کل شرکت را ببینند و نیروهایی را که جهت‌گیری، سیاست‌ها و اهداف شرکت را شکل می‌دهند، درک کنند. این نیاز، جستجو برای متخصصان با مهارت های قوی در حل مسئله و تفکر استراتژیک و خلاق را افزایش می دهد. تاکید رشته مدیریت بازرگانی با گرایش مدیریت استراتژیک بر پیش بینی بازار، برنامه ریزی و تخصیص منابع مبتنی بر پیش بینی های انجام شده و نهایتا اجرا و کنترل برنامه ها با هدف ارزیابی رقابت و اجرای استراتژی ها می باشد. چراکه مدیریت استراتژیک، سازمان ها را به عنوان رقبا در یک چشم انداز اقتصادی مطالعه می کند. هدف این گرایش، ارائه مفاهیم و ابزار های است که به افراد کمک می کند تا در عین حال که وضعیت دانش خود را در حوزه مطالعات علمی استراتژی ارتقا می دهند، کیفیت تصمیمات استراتژیک خود را در بازار رقابتی بهبود بخشند و ضرورت های استراتژیک موفقیت یک کسب و کار را درک کنند.

کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌وکار (MBA) گرایش بازاریابی

این رشته مناسب افرادی است که دنبال به چالش کشیدن وضعیت موجود هستند. در این حوزه، ترکیب برنامه های آموزشی با تجارب موجود در جامعه، به افراد این قدرت را می‌دهد تا تفکرات جسورانه خود را در حوزه فعالیت های بازاریابی به تجارب عملی در دنیای واقعی تبدیل کنند. دانش به دست آمده در این دوره قابلیت های رهبری بازار را در دانشجویان تقویت می کند و آنها را قادر می سازد تا ایده های خود را در عین مواجهه با چالش های محیطی، عملی کنند. این دوره مهارت های لازم برای به کارگیری تکنیک ها و مفاهیم بازاریابی در دنیای واقع را در اختیار دانشجویان قرار می دهد.

اعضای گروه مدیریت بازرگانی:

دکتر سهیلا خدامی (مدیر گروه)
دکتر حسین نوروزی
دکتر بهاره اصانلو
دکتر فراز صادق وزیری

دکتر نیلوفر عباس پور
دکتر مریم صداقت

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت:
http://khu.ac.ir/find-18.6677.51560.fa.html
برگشت به اصل مطلب