سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
یزد
یزد
ایران
1389
2
کارشناسی ارشد
علامه طباطبائی
تهران
ایران
1391
3
دکتری
علامه طباطبائی
تهران
ایران
1397
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
عالی
متوسط
1
عربی
متوسط
خوب
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
تاثیر رضایت از شیوه های منابع انسانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی درگیری شغلی کارکنان
پدرام پورسماکی
2
ارائه مدل مفهومی کارافرینی گردشگری کشاورزی
محسن انتظاری
3
نقش راهبردهای مدیریت دانش و مدیریت آموزشی در ارتقای کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه با اثر واسطه ای عملیات منابع انسانی استراتژیک
محمدرضا اخوی
4
تأثیر شیوه‌های مدیریت استراتژیک بر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت‌های نیمه دولتی و خصوصی
فاطمه خان حسینی
5
بررسی نقش واسطه ای یکپارچه سازی زنجیره تامین بر رابطه اعتماد به تامین کننده با نوآوری تامین کننده و عملکرد پایدار در صنعت هتلداری ایران
زهرا امیر شقاقی
6
بررسی تاثیر افراد مشهور بر قصد خرید از برند
محمدرضا پهلوانی
دروس ترم جاری
535 - مدیریت بازاریابی - روز: سه شنبه - از ساعت 13:00 تا 15:30
535 - مدیریت بازاریابی - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00