توصیف مختصر
دکتر سید فرید موسوی
کارشناسی مهندسی صنایع، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات) و دکتری PhD مدیریت تولید و عملیات
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
تهران
ایران
2
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات)
دانشگاه تهران
تهران
ایران
3
دکتری مدیریت تولید و عملیات
دانشگاه تربیت مدرس
تهران
ایران
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
عالی
عالی
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
ارزیابی ریسک زنجیره تامین نفت با استفاده از تحلیل درخت خطا (FFTA) و تاپسیس فازی سلسله مراتبی (FHTOPSIS)
مسعود اسماعیل زاده گنجی
2
سنجش کارایی و فوق کارایی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مرتضی جوادنژاد منامن
3
سیستم های هشدار دهنده و بحران سیستماتیک بانکی در کشورهای در حال توسعه روش لاجیت چندگانه
صمد گراوند
4
تاثیرات استراتژی های نوآوری بر عملکرد نوآوری و قابلیت نوآوری با نقش میانجی تلاطم تکنولوژیک در صنعت بیمه
حمید ملکی
5
طراحی مدل اعتبارسنجی مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات سرمایه در گردش بانک ملی ایران با استفاده از رویکرد ترکیبی یادگیری ماشین و تحلیل پوششی داده ها
نوید اسکندری
6
"طراحی مدل پیش بینی و اندازه گیری ظرفیت نوآوری باز در صنعت بانکداری ایران با رویکرد استنتاج فازی عصبی-تطبیقی (ANFIS)"
مرجان دوستی بیدختی
7
طراحی مدل اعتبارسنجی مشتریان بانکی فعال در صنعت گردشگردی با رویکرد ترکیبی مبتنی بر آنتروپی تحت شرایط پاندمی کووید 19
فریده زنگنه
8
بررسی تاثیر خلاقیت محصول و مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایتمندی مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا در زمان همه گیری کووید 19 با استفاده از روش معادلات ساختاری
کیمیا صوفی رضایی
9
یک مدل بهینه سازی چند هدفه جدید برای زنجیره تأمین حلقه بسته پایدار تحت عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری
علیرضا کریمی بابااحمدی
10
ارایه یک سیستم پیشرفته جهت هوشمند سازی مسیر حمل و نقل تجارت الکترونیک فرامرزی
حامد داودی نژاد
11
ارایه مدل تاب آوری زنجیره تامین در شرایط بحرانی پاندمی کووید-19 و انرژی با استفاده از رویکردهای ترکیبی(مورد مطالعه: صنعت سیمان سبزوار ایران)
آریان محمدی
12
ارایه الگوی مدیریت منابع انسانی سبز در دوره پاندمی کووید-19 بر مبنای مدلسازی ساختار تفسیری در شهرداری تهران
کیانا لطیفیان
13
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری باشگاه مشتریان بانک رفاه کارگران از نگاه مشتریان
سیمین رضایی
14
تحلیل تعامل عوامل موثر بر ارتقا عملکرد سوپر اپلیکیشن های بانکی در ایران با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری
سپهر ستاری
15
طراحی مذل اعتبارسنجی مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات سرمایه در گردش بانک ملی ایران با استفاده از رویکرد ترکیبی یادگیری ماشین و تحلیل پوششی داده ها
نوید اسکندری
16
طراحی مدل پیش بینی و ارزیابی ظرفیت نوآوری باز در صنعت بانکداری ایران با استفاده از سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی(ANFIS)
مرجان دوستی
17
اعتبارسنجی مشتریان بانکی فعال در صنعت گردشگری با رویکرد ترکیبی مبتنی بر آنتروپی تحت شرایط پاندمی کووید-19
فرناز زنگنه
18
تاثیر استراتژی های نوآوری شرکت بر عملکرد نوآوری با نقش میانجی تلاطم تکنولوژیک(مورد مطالعه: صنعت بیمه)
حمید ملکی
19
بررسی نقش میانجی یادگیری استراتژیک بر رابطه دوسوتوانی سازمانی و مزیت رقابتی(مورد مطالعه: شرکت های تولیدی کوچک در گلستان)
حامد میرزایی اسرمی
20
ارایه چارچوبی جهت توسعه کسب و کارهای دیجیتال با استفاده از فناوری نسل 4 (مورد مطالعه: صنعت غذای فوری)
امیرحسین ولائی
دروس ترم جاری
019 - مدیریت انتقال فناوری - روز: یک شنبه - از ساعت 13:00 تا 15:00
004 - مدیریت عملیات خدمات - روز: سه شنبه - از ساعت 18:00 تا 20:00
004 - مدیریت عملیات خدمات - روز: شنبه - از ساعت 13:00 تا 15:30
537 - مدیریت استراتژیک - روز: شنبه - از ساعت 16:00 تا 18:30
010 - مدیریت زنجیره تامین بین المللی و واردات - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
578 - مدیریت زنجیره تامین - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
591 - مدیریت استراتژیک پیشرفته - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
537 - مدیریت استراتژیک - روز: شنبه - از ساعت 17:30 تا 19:30
537 - مدیریت استراتژیک - روز: شنبه - از ساعت 18:00 تا 19:30