ورود به پنل کاربری
دکتر سید امیر رضا ابطحی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت
دکتر سید امیر رضا ابطحی
کارشناسی مهندسی کامپیوتر، کارشناسی ارشد و دکتری PhD مدیریت تولید و عملیات

جهت دریافت طرح درس از طریق لینک زیر اقدام کنید
https://mgnt.khu.ac.ir/docs.php?sbj_id=18&slc_lang=fa&sid=1&cv=355