توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری مدیریت منابع انسانی گرایش کسب و کار
پنجاب
چندیگر
هندوستان
2004 میلادی
امتیاز عالی
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
طراحی و تبیین الگوی بهروزی سازمانی در شرکت ملی گاز ایران / (دکتری)
میرزاعلی صبوری نیا
2
تجزیه و تحلیل استراتژی مدیریت استعداد در سازمان‌های دانش بنیان استان تهران
حسین شهبازیان
3
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر گرایش سازمان به کارآقرینی با استفاده از تکنیک ای اچ پی فازی / (کارشناسی ارشد)
شهریار دادبخش
4
تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی بر نگرش مصرف کنندگان کالاهای اساسی (مورد مطالعه فروشگاههای سپه تهران) / (کارشناسی ارشد)
حامد صفدری
5
بررسی عوامل مرتبط با گرایش به راه اندازی های کارآفرینی های پایدار در شرکت های کوچک و متوسط شهرستان کرمانشاه
صباح میرزایی
6
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ابعاد سرمایه اجتماعی بر خلق سرمایه فکری با روش ISM / (کارشناسی ارشد)
محمدحسین شاکری
7
نقش سیستم پاداش در پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع بر اساس استراتژی در شعب شرق بانک ملی شهر تهران / (کارشناسی ارشد)
سینا نیاورزی
8
بررسی مهارت های ارتباطی مدیران بر عملکرد شغلی با درنظر گرفتن خودانگیزشی کارکنان سازمان تامین اجتماعی به عنوان متغیر میانجی / (کارشناسی ارشد)
امین بوستان احمدی
9
جبران خدمات از دیدگاه اسلام به روش تحلیل محتوا / (کارشناسی ارشد)
محمدحسین تات اسدی
10
نقش استراتژی تجارت الکترونیک شخص بر شخص در بهبود روند تصمیم گیری مشتریان آنلاین در ایران / (کارشناسی ارشد)
امیرحسین نصر رحیمی
11
ارائه یک چارچوب جامع برای تصمیم گیری استراتژیک مبتنی بر تحلیل داده به منظور بهبود عملکرد سازمان / (کارشناسی ارشد)
مهدی ابوئی
12
بررسی رابطه بازارگرایی و گرایشات کارآفرینانه با تعهد و نقش میانجی اعتماد و ارتباطات در صنایع کوچک و متوسط استان تهران / (کارشناسی ارشد)
خشایار افشار بکشلو
13
تاثیر کیفیت آموزش بر قصد کارآفرینانه؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی / (کارشناسی ارشد)
مجتبی جمالی کسرینه
14
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر گرایش سازمان به کارآفرینی با استفاده از تکنیک AHP فازی / (کارشناسی ارشد)
شهریار دادبخش
15
بررسی عوامل مرتبط با گرایش به راه اندازی های کارآفرینی های پایدار در شرکت های کوچک و متوسط شهرستان کرمانشاه / (کارشناسی ارشد)
صباح میرزایی
16
اثرات انگیزه های فردی و سرمایه اجتماعی بر رفتار با میانجیگری قصد اشتراک دانش ضمنی و صریح کارکنان شرکت بازار اینترنتی ایرانیان / (کارشناسی ارشد)
علیرضا نجیبا
17
بررسی اثر عوامل درون سازمانی بر اثربخشی سازمان با در نظر گرفتن بخش مدیریت دانش؛ مورد مطالعه: شرکت ملی گاز ایران/ (کارشناسی ارشد)
امیرحسین هنرور
18
ارزیابی و اولویت بندی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی صنایع کوچک استان تهران با استفاده از تکنیک Topsis/ (کارشناسی ارشد)
حسام مهدی زاده
19
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تجاری سازی علم و فناوری در ایران / (کارشناسی ارشد)
مجتبی تفنگ ساز
20
تاثیر سیستم های اطلاعات بیمارستانی بر اثربخشی سازمانی (بیمارستان های دولتی شهر تهران)/ (کارشناسی ارشد)
زهرا بازرگان زاده
21
تاثیر فناوری اطلاعات بر سیستم مدیریت دانش و شناسایی فاکتورهای موثر بر شکاف های موجود در آن مورد مطالعاتی سازمان گمرک ایران / (کارشناسی ارشد)
امین کریمی مهر
22
عوامل موثر بر نوآوری سازمانی و اولویت بندی آن ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(مورد مطالعه : شهرداری شهرستان اسلامشهر) / (کارشناسی ارشد)
فروغ امینی چاشتخوارانی
23
بررسی رابطه بین توانمندسازی روان شناختی و حمایت رفتاری از تغییرات سازمانی با در نظر گرفتن گرایش به مقاومت در برابر تغییر / (کارشناسی ارشد)
فرزانه محمدی
24
طراحی و تبیین الگوی شایستگی های مدیران میانی در شرکت های صنعت برق تحت پوشش بند ج اصل 44 قانون اساسی / (دکتری)
فرزاد سلطانیه
25
طراحی و تدوین الگوی جو سازمانی متعالی در بانک های خصوصی ایران / (دکتری)
علیرضا مرادی صالح
26
طراحی الگوی جذب و تامین نیروی انسانی مبتنی بر نظام شایستگی در شرکت های پتروشیمی تحت پوشش بند ج اصل 44 قانون اساسی / (دکتری)
نازنین تیموری
27
طراحی اکوسیستم جذب و نگهداشت اثربخش سرمایه انسانی شایسته / (دکتری)
صمد علی نیا
28
نقش سیستم پاداش در پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع بر اساس استراتژی در شعب شرق بانک ملی شهر تهران
سینا نیاورزی
29
طراحی مدل مدیریت سرمایه انسانی و تدوین راهبردهای آن در بخش دولتی / (دکتری)
عاطفه سجاد
30
طراحی الگوی تاب آوری کارکنان عملیاتی بهره برداری و امداد شرکت ملی گاز ایران (شرکت گاز استان تهران) / (در حال تدوین دکتری)
عبدالرضا اسدبیگی
31
تجزیه و تحلیل استراتژی مدیریت استعداد در سازمان‌های دانش بنیان استان تهران / (کارشناسی ارشد)
حسین شهبازیان
32
تدوین استراتژی بهینه زنجیره تامین در صنایع خودرو سازی با استفاده از رویکرد تلفیقی تکنیک اسوت و ای اچ پی فازی در ایران خودرو / (کارشناسی ارشد)
حمیدرضا تابش مفرد
33
طراحی شبکه زنجیره تامین سبز با بکارگیری الگوریتم فرا ابتکاری ترکیبی / (کارشناسی ارشد)
الهام بسکابادی
34
بهینه سازی یک مدل زنجیره تامین سه سطحیبا در نظر گرفتن انبار های عبوری / (کارشناسی ارشد)
رویا شمالی
35
اثرات انگیزه های فردی و سرمایه اجتماعی بر رفتار با میانجیگری قصد اشتراک دانش ضمنی و صریح کارکنان شرکت بازار اینترنتی ایرانیان
علیرضا نجیبا
36
زمان بندی تخصیص جرثقیل ها در بندرگاه با منابع محدود و پارامترهای فازی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک چند هدفه و بسط روش تقاطع حلقوی / (کارشناسی ارشد)
ساناز روشن بین
37
طراحی شبکه زنجیره تامین سبز با بکارگیری الگوریتم فرا ابتکاری ترکیبی
الهام بسکابادی
38
طراحی الگوی جذب و تامین نیروی انسانی مبتنی بر نظام شایستگی در شرکتهای پتروشیمی تحت پوشش بند ج اصل 44 قانون اساسی
نازنین تیموری
39
اثر تحریم های بین المللی بر ورود به بازارهای جهانی (مورد مطالعه ایران)
جمیل احمد احدی
40
طراحی و تبیین الگوی شایستگی در راستای ابقا کارکنان در شرکت های خصوصی سازی شده در فضای رقابتی؛ مورد مطالعه شرکت های نفتی تحت پوشش بند ج اصل 44 قانون اساسی / (دکتری)
تارا طهران چی
41
طراحی الگوی انسجام تنوع فرهنگی در سازمانها مبتنی بر ارزشهای اسلامی ایرانی و کرامت انسانی / (در حال تدوین دکتری)
غلامرضا علیزاده
42
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر گرایش سازمان به کارآقرینی با استفاده از تکنیک ای اچ پی فازی
شهریار دادبخش
43
تدوین استراتپی بهینه زنچیره تامین در صنایع خودرو سازی با استفاده از رویکرد تلفیقی تکنیک اسوت و ای اچ پی فازی در ایران خودرو
حمیدرضا تابش مفرد
44
تاثیر کیفیت آموزش بر قصد کارآفرینانه مورد مطالعه دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی
مجتبی جمالی کسرینه
45
بررسی رابطه بازارگرایی و گرایشات کارآفرینانه با تعهد و نقش میانجی اعتماد و ارتباطات در صنایع کوچک و متوسط استان تهران
خشایار افشاربکشلو
46
ارائه یک چارچوب جامع برای تصمیم گیری استراتژیک مبتنی بر تحلیل داده به منظور بهبود عملکرد سازمان
مهدی ابوئی
47
طراحی و تدوین الگوی جو سازمانی متعالی در بانک های خصوصی ایران
علیرضا مرادی صالح
48
طراحی و تبیین الگوی شایستگی های مدیران میانی در شرکت های صنعت برق تحت پوشش بند ج اصل 44 قانون اساسی
فرزاد سلطانیه
49
جبران خدمات از دیدگاه اسلام به روش تحلیل محتوا
محمدحسین تات اسدی
50
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ابعاد سرمایه اجتماعی بر خلق سرمایه فکری با روش ISM
محمدحسین شاکری
51
طراحی و تبیین الگوی شایستگی در راستای ابقا کارکنان در شرکت های خصوصی سازی شده در فضای رقابتی: مورد مطالعه شرکت های نفتی تحت پوشش بند ج اصل 44 قانون اساسی
تارا طهران چی
52
طراحی مدل مدیریت سرمایه انسانی و تدوین راهبردهای آن در بخش دولتی
عاطفه سجاد
53
بازطراحی مدل انتخاب و انتصاب مدیران سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر مدل‌های شایستگی
خلیل خمیده
54
طراحی الگوِی نظام های برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد پویایی شناسی سیستمی در صنعت بانکداری
هاجر رضایی
55
الگوی رفتاری انحرافی مثبت کارکنان صنعت بیمه در ایران
صالح شیری
56
شناسایی و رتبه بندی مولفه های اثرگذار بر اعتماد مشتریان به کسب وکارهای کوچک و متوسط
پوریا پدرام نیا
57
همسویی ساختار سازمانی ،استراتژی های کسب وکار و فرهنگ سازمانی برپیاده سازی استراتژی های منابع انسانی در صنعت بانکداری دولتی شهر تهران
نیوشا رنجبری
58
طراحی و تدوین الگوی بهروزی سازمانی در شرکت ملی گاز ایران
میرزاعلی صبوری نیا
59
شناسایی و رتبه بندی شاخص های پیشرفت اجتماعی ایران در بین کشورهای عضو سازمان بهره وری آسیایی(مطالعه تطبیقی)
محمدجعفر احمدی
60
بررسی ارتباط مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی با بهره وری سبز در سازمان های دانش بنیان شهر تهران.
محمد ترابی
61
شناسایی و رتبه بندی شاخص های اخلاقی در کسب و کار در شرکت خای دانش بنیان شهر تهران
عباس یعقوبزاده
62
ارتباط مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی با کارآفرینی اجتماعی در شرکت های دانش بنیان استان تهران
هادی شیخی
63
بررسی میزان موفقیت روش های کارمندیابی در جذب بهترین معلمان در وزارت آموزش و پرورش
محمد زادمهر
64
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مزاحمت سایبری (مورد مطالعه: کارکنان شهرداری شهرکرد)
حسین محسنی فر
65
تعیین رابطه تعهد سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده با از خود بیگانگی شغلی کارکنان بانک سپه شهر تهران
سعید حبیبی
66
طراحی الگو اکوسیستم جذب و نگهداشت اثربخش سرمایه انسانی شایسته
صمد علی نیا
67
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استرس کارکنان در شرکت دیپوینت
مهدی گل گوند
68
بررسی نقش عدالت سازمانی بر رضایت شغلی با نقش میانجی توانمندسازی رواننشناختی سازمان مورد مطالعه اداره کل پست استان تهران
عاطفه حاجی ابراهیم
69
پایان نامه
محمد مهدی نیک نیا
دروس ترم جاری
011 - فلسفه مدیریت از دیگاه اسلام - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
027 - برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
500 - مدیریت منابع انسانی پیشرفته - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
540 - مدیریت منابع انسانی - روز: سه شنبه - از ساعت 07:30 تا 10:00