توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکترای تخصصی
تربیت مدرس
تهران
تهران
1391
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
رابطه میان کد های اخلاقی و عملکرد پایدار سازمانی : با تاکید بر نقش بشر دوستی
سهیلا خدامی, احمد گلپایگانی
تکمیل شده
1397
2
T
T
T
تکمیل شده
T
3
ارتقای مزیت رقابتی بانک سپه در حوزه بانکداری خرد
سهیلا خدامی
تکمیل شده
1397
4
Improving the competitive advantage of Sepeh Bank in the field of retail banking
Soheila Khoddami
تکمیل شده
2019
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
طراحی مدل برند خدماتی مبتنی بر متغیرهای قضاوت مشتری با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری
معصومه سادات اردستانی
2
بررسی عملکردبازار شرکتها در بازارهای صنعتی مبتنی بر سطوح مختلف آگاهی از نام و نشان تجاری
محمود صحرانوردبوری آبادی
3
پیاده سازی مدل وفاداری برند مبتنی بر درگیر سازی مشتریان بر اساس عوامل زمینه ساز بازاریابی رابطه ای
نیوشا سبحانی
4
ژیاده سازی مدل وفاداری برند مبتنی بر دگیرسازی مشتریان بر اساس عوامل زمینه ساز بازاریابی رابطه ای
نیوشا سبحانی
5
برسسی عملکرد بازارشرکتها در بازارهای صنعتی مبتنی بر سطوح مختلف آگاهی از نام و نشان تجاری
محمود صحرانوردبوری آبادی
6
مدل تعدیل رفتار مدیران فروش مبتنی بر مفهوم مدیریتی واقعی سور با تاکید بر ساختار مالکیت و ستاده های عملکرد
فاطمه فاتحیان
7
بررسی تاثیر عضویت در برنامه های وفاداری بر روی وفاداری رفتار مشتری در قالب سهم خرید مشتری با تاکید بر جذابیت فروشگاه و کیفیت ادراک شده
مصطفی محمدی
8
بررسی عوامل تاثیر گذار بر استفاده مصرف کنندگان از تبلیغات موبایلی مبتنی بر نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از تکنولوژی یو تی ای یو تی
مهسا مروتی شانجانی
9
بررسی تاثیر استفاده از عامل های پیشنهاد دهنده بر رفتار خرید برنامه ریزی نشده مصرف کننده
فاطمه عارفخانی
10
طراحی مدل قصد خرید مبتنی بر ابعاد درگیری تبلیغات با تاکید بر اعتبار تایید کننده
ساراسادات شمس زاده
11
طراحی مدل وفاداری مصرف کننده مبتنی بر پیشرانهای ادراک مصرف کننده از نوآوری با تاکید بر دو رویکرد کارکردی شناختی و عاطی تجربی
حدیث السادات مشعشعی
12
طراحی مدل ارزش ویژه نیروی فروش مبتنی بر خلق ارزش در زنجیره فروش با استفاده از رویکرد اس او آر
مهسا شریفی
13
طراحی مدل چند بعدی تصویر برند بر ژایه دیدگاه مبتنی بر مشتری
شاهد یوسفی
14
طراحی چارچوب تصمیم گیری با استفاده از ترکیب الگوریتم مدل های کمیز آر اف ام و درخت تصمیم به منظور بازاریابی دقیق مشتریان
سعیده ارجمندی
15
کاربرد مدل اس او آر در ژاسخ های رفتاری مصرف کننده به برند خرده فروش با استفاده از رویکرد بازاریابی ارتباطی
فاطمه فخری
16
بررسی تاثیر ابعاد شخصیت برند ملی بر هویت یابی و طرفداری از برند ملی با میانجی گری تئوری خودسازگاری و تجانس عملکردی
ناهید رضایی
17
شناسایی انگیزه‌های گردشگر برای به اشتراک گذاری تجربیات گردشگری در رسانه‌های اجتماعی با استفاده از الگو جامع پذیرش و بکارگیری فناوری(UTAUT)
ایمان سمیعی
18
مفهوم سازی تاب آوری سازمان و بررسی نقش آن در شکل گیری نوآوری در صنعت هتلداری
فاطمه علی پور
19
تاثیر تجربه برند بر روی وفاداری حمایت و توصیه در موسسات آموزشی
سیدعلی اکبر مسچی زاده
20
شناسایی نحوه مشارکت مشتری در همکاری در برندینگ مبتنی بر انگیزاننده های موثر در رسانه های اجتماعی
حامد خلیلی
21
بررسی نقش میراث برند در تمایل به پرداخت مشتری مبتنی بر پیشران و ستاده های شناختی آن
علی رشیدی خرسند
22
بررسی نحوه شکل گیری مزیت رقابتی مبتنی بر سطوح مختلف استراتژی بازاریابی با در نظر گرفتن نقش مسوولیت اجتماعی و فشارهای زیست محیطی ذی نفعان
غفار قریشی
23
بررسی نقش تجربه برند بر وفاداری برند در صنعت تفریحات، مبتنی بر چهارچوب مدل رزونانس
مسعود بیات
24
بررسی اثر رهبری تحولآفرین، رهبری معتبر و فرهنگ سبز سازمانی بر نوآوری سبز در هتلهای سبز
فاطمه خلیلی ورنامخواستی
25
بررسی پیشایندها و پیامدهای تعامل مصرف‌کننده با برند در رسانه‌های اجتماعی
محمدامین سفیدیان
26
بررسی نقش تجربه حسی برند در شکل گیری ارزش ویژه برند با تاکید برنقش میانجی تعهد عاطفی مشتری، رضایت مشتری و مشارکت مصرف کننده برند
یعقوب روحی
27
طراحی مدل و بررسی رفتار مشاهده‌پذیر مشتری در خرید آنلاین با رویکرد آمیخته مبتنی بر روش کیفی و ابزار ردیابی چشم
ایدا شافعی
28
نقش عوامل فردی و اجتماعی در ایجاد آگاهی برند مبتنی بر خلق مشترک نوآوری توسط فروشندگان در جوامع آنلاین
علیرضا جعفری
29
بررسی تاثیر تجربه فعالیت های بازاریابی بازی‌وار سازی بر شکل گیری ابعاد هواخواهی برند( هواخواهی وسواسی و هواخواهی هارمونیک)
لیلا مختاری کرچگانی
30
بررسی تاثیر تئوری جریان و ارزش تبلیغات بر قصد خرید مصرف کننده در تبلیغات گوشی های هوشمند مبتنی بر مدل اینترنتی داکوف
نسیم مستفیضی
31
بررسی قصد استفاده مشتریان از اپلیکیشن های سفارش غذا با استفاده از مدل پذیرش فناوری و تئوری استفاده و خشنودی
فرید عربان
32
تاثیر کیفیت خدمات پس از فروش بر حفظ مشتری با نقش میانجی تصویر برند، مورد مطالعه: مشتریان شرکت فاراتل
عبدالله کوزه گر
33
عوامل تاثیر گذار بر خرید پوشاک سبز توسط مصرف کننده ایرانی مبتنی بر نگرش مثبت و موانع موجود بر سر راه آن
مرجان کیانی
34
بررسی تاثیر پیشران ها و ابعاد مشارکت برند با مشتری بر شکل گیری کیفیت ارتباط برند در حوزه رسان های اجتماعی
ارزو رییسی دهکردی
35
بررسی نقش شک و تردید مسئولیت اجتماعی شرکت بر قصد خرید از طریق نقش هویت یابی و اعتماد مورد مطالعه هتلهای 4 و 5 ستاره ایران
پانیذ جعفری
36
نقش جنسیت برند بر شکل‌گیری رفتار شوق محور مصرف کننده
فاطمه اقاملایی
37
بررسی جهت گیری کارآفرینی اجتماعی بر شکل گیری نوآوری برند در خدمات صنعتی/آموزشی
مریم محمدزاده ویژه
38
بررسی نحوه شکل گیری تمایل به خرید آنی از طریق نظرات آنلاین و محیط وب سایت مبتنی بر تئوری جریان و مدل ELM
مرتضی شرقی
39
شناسایی تمایل به خرید در شبکه های اجتماعی آنلاین در صنعت توریسم با استفاده از پیش ران های اجتماعی و فردی
میعاد پورانیان
40
بررسی نقش هوش عاطفی بر عملکرد صادراتی مبتنی بر ابعاد اتمسفر (جو) ارتباطی
امید دارینی
41
بررسی پیشرانها و ستاده های اصالت برند مقصد: مطالعه کشور ایران به عنوان مقصد گردشگری
صهبا غفوری اصل
42
بررسی نحوه شکل گیری مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر قابلیتهای دوسوتوانی و چابکی پایدار
فائزه وزیری شمس
43
بررسی تاثیر جهت گیری ارزشی مشتریان بر ایجاد دلبستگی به خدمات هتلداری لوکس با نقش میانجی ارزش لوکس ادراک شده
امیرحسین ایمنی
44
بررسی نحوه شکل گیری رفتار شهروندی مشتری مبتنی بر دو رویکرد تعاملی و روانشناختی با ارزیابی نقش خلق مشترک ارزش، ذهن آگاهی و غرور.
رویا موسوی کیفته
45
نقش هوش تجاری برعملکرد توسعه محصول جدید مبتنی بر نقش میانجی قابلیت های تکنولوژیکی، نوآوری محصول،راه اندازی ناب محصول و کارآفرینی سازمانی
رضا ابراهیمی
46
بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی در رسانه های اجتماعی بر ارزش طول عمر مشتری (مطالعه موردی : شرکت سایپا)
مهدی نیکونام ایرانی
47
بررسی برنامه های وفاداری با رویکرد خلق مشترک ارزش با تاکید بر رفتار مشارکتی و شهروندی مشتری
فواد دولت خواه دولت سرا
48
بررسی تاثیر مزایای بازی‌وارسازی بر قصد خرید مشتریان فروشگاه‌های آنلاین ایران مبتنی بر دو رویکرد ارزش‌محور و مشارکت مشتری
غزاله سلیمانی
49
بررسی تاثیر عوامل دوسوتوان بر چابکی بازاریابی بین الملل مبتنی بر عوامل دوسوتوان ظرفیت محور و ستاده محور
امین هنری
50
بررسی نقش عملکرد سبز بر کیفیت تجربی سبز و وفاداری مشتریان مبتنی بر نقش واسطه ای تصویر برند ، رضایت و ارزش ویژه
مهرناز علیمرادزاده
51
بررسی تاثیر ابعاد برند شبه انسانی بر قصد خرید مشتری مبتنی بر نقش میانجی صمیمیت ادراک شده و حضور اجتماعی
فاطمه صفری کلاچائی
52
بررسی قصد خرید در شبکه اجتماعی اینستاگرام مبتنی بر اعتبار برند، اعتبار منبع پیام و پیشران‌های این عوامل
حمیده سادات حسینی خیاط
53
بررسی عملکرد سازمان مبتنی بر چابکی استراتژیک و توانمندسازی سازمانی و فردی آن
امیرعباس عزیزی
54
بررسی نحوه شکل گیری وفاداری مصرف کننده به برند لوکس مبتنی بر عوامل همگرایی برند-مصرف کننده و مصرف گرایی خودنمایانه
ارادا مارکاریان
55
بررسی تاثیرابعادشخصیتی افرادبررویکردهاواقدامات کارآفرینانه آنها(مطالعه موردی بیمه سامان)
حسن عبدالملکی
56
بررسی قصد خرید مبتنی بر مصرف تظاهرگرایانه و عوامل مؤثر بر آن
پوریا خزائی
57
بررسی عملکرد صادراتی شرکتها مبتنی بر منابع رسانه های اجتماعی و استراتژی جستجوی دانش خارجی
شادی ابراهیمی
58
بررسی اثر تاب اوری سازمان و گرایش کارافرینی بین الملل بر شدت صادرات شرکت های کوچک و متوسط
مریم رشیدی داراب
59
بررسی تجربه جریان در تکنولوژی واقعیت افزوده مبتنی بر تئوری های آستانه مجازی و استفاده و رضایت
لیلا عمادی صادقی
60
بررسی عملکرد صادراتی صنعت فرش ایران با مطالعه تاثیر منابع نامشهود (سازمان) و نوآوری محصول و اثر تعدیل کننده تصویر برند کشور مبدا و زنجیره تامین و توزیع محصول
زهرا جعفرزاده باروق
61
بررسی عملکرد بین المللی سازمان ها مبتنی بر اتحاد استراتژیک،چابکی استراتژیک و دوسوتوانی سازمانی
پیام پرتوی نیا
62
بررسی تأثیر ویژگی‌های واقعیت افزوده در شکل‌گیری الهام روان‌شناختی و پیامدهای آن
مجتبی یوسفی دوگوری
63
بررسی ابعاد درگیری مشتریان بر وفاداری مشتریان در تجربه خرده فروشی فیجیتال
محسن سرخوش
64
بررسی عوامل موثر بر قصد رفتاری مشتریان در استفاده از واقعیت مجازی مبتنی بر نظریه های انتشار نوآوری، نظریه کاربرد ها و خشنودی ها و ارزش درک شده
نسیم رحیمی زاده
65
بررسی نقش پلتفرم های مشارکتی توزیع مجدد آنلاین خرید کالاهای دست دوم بر رضایت مشتری و بازاریابی دهان به دهان الکترونیک با نقش تعدیل کننده نوآوری تکنولوژیکی درک شده.
سعید شیخی
66
بررسی خلق ارزش اجتماعی در فرآیند کارآفرینی از طریق تاثیر قابلیت های پویای دوسوتوانی اکتشافی و بهره برداری بر نوآوری محصول
فرناز ابراهیمی داریان
67
تاثیر آسیب پذیری و تابآوری مصرف کننده بر تبلیغات دهان به دهان و ارزش ویژه برند با نقش میانجی رضایت خرید و تعدیلگری تطبیق پذیری مصرف کننده
حدیثه غلامی
68
شناسایی تاثیر بازنمایی واقعیت افزوده بر شکل گیری پیامدهای رفتاری نظیر تبلیغات دهان به دهان و قصد به اشتراک گذاری پیام در زمینه بازاریابی مقصد
سبا زارعیان
69
تاثیر موقعیت یابی برند نوستالژیک بر شکل گیری عشق به برند، با درنظرگرفتن نقش میانجی ابعاد نظریه ی سطح ساختاری(CLT)، شخصیت برند و ارزش ویژه برند.
الهه معماریان
70
بررسی نحوه تاثیر آنتروپومرفیسم بر نگرش برند در محیط خرده فروشی مبتنی بر تکنولوژی واقعیت افزوده
سارا ملتی
71
رفتار شهروندی مشتری، بازی وارسازی، دستاورد فردی ، موفقیت درگروه، چهارچوب MDA
شبنم بلاغی بخشایش
72
بررسی نحوه شکل گیری مالکیت روانشناختی برند مبتنی بر ابعاد تجربه برند با نقش میانجی اصالت برند
فاطمه کیایی
73
بررسی قصد خرید مبتنی بر شک و تردید مصرف کننده در دو سطح مسئولیت اجتماعی و تبلیغات سبز
مائده زینلی
74
شناسایی پیشران ها و پیامدهای تنفر از برند مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده و هویت اجتماعی
فائزه اقارضائی
75
تاثیر اجزای بازی وار سازی روی دلبستگی به برند مبتنی بر تئوری خودسیستمی انگیزشی
امیر اعتمادی
داوری مقالات در مجلات علمی
#
عناوین مجلات
تاریخ همکارى و توضیحات
1
تحقیقات بازاریابی نوین
۱۳۹۱
2
مدیریت برند
۱۳۹۳
3
کاوشهای مدیریت بازرگانی
۱۳۹۵
4
پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی
۱۳۹۵
دروس ترم جاری
017 - مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد بازاریابی - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
504 - مدیریت استراتژیک پیشرفته - روز: دوشنبه - از ساعت 15:00 تا 17:00
688 - استراتژی بازاریابی - روز: یک شنبه - از ساعت 07:30 تا 10:00
537 - مدیریت استراتژیک - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:30
688 - استراتژی بازاریابی - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:30
009 - مدیریت استراتژیک بازاریابی - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
669 - استراتژی بازاریابی - روز: سه شنبه - از ساعت 07:30 تا 10:00
504 - مدیریت استراتژیک پیشرفته - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
035 - مدیریت استراتژیک - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
035 - مدیریت استراتژیک - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00