توصیف مختصر
Dr Aboozar Jamalnia
Assistant Professor in Operations Management/Management Science
Faculty of Management, Kharazmi University
Email: aboozar.jamalnia@khu.ac.ir

 

Education
 
Sep 2012-Feb 2017 PhD in Operations Management/Management Science
Alliance Manchester Business School, The University of Manchester, Manchester, UK

 
Sep 2005-Aug 2008            MSc in Industrial Management – Production and Operations Management
Shiraz University, Shiraz, Iran

 
Sep 2001-Aug 2005          BSc in Industrial Management – Production and Operations Management (First-Class Honors)
Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran


Research Interests
 
My current research interests lie at the interface between Operations Management and Operations Research. My research studies utilise Operations Research techniques such as mathematical programming (stochastic and deterministic), simulation (system dynamics and discrete event simulation), risk analysis using Bayesian networks, and BPMN (Business Process Model and Notation) to model and analyse Operations Management problems in order to provide managerial insights to decision makers (also called operational analytics). The Operations Management problems studied in my research works include the policies for extending sustainability to sub-suppliers in multi-tier supply chains, management of the healthcare supply chain processes from information technology (IT) capability viewpoint, and production planning and control.


Journal Publications

My journal publications can be seen on my Google Scholar page at https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=NqNYPCEAAAAJ

 
Conference Presentations/Proceedings 

Jamalnia, A., & Mokhtari, M. (2022). The simulation-based analysis of performance improvement of blood supply chain processes by implementing Internet of Things (IoT) technology. Is going to be presented at First National Conference on Dynamic Systems Modelling and Simulation, July 17, 2022, Shiraz, Iran.
- Jamalnia, A., Yang, J.B., and Xu, D.L. (2017). A novel stochastic nonlinear multi-objective decision model to aggregate production planning under uncertainty. The 24th International Conference on Multiple Criteria Decision Making (organised by the International Society on MCDM), Ottawa, Canada, 10-14 July 2017.
- Jamalnia, A., Yang, J.B., and Xu, D.L. (2016). Appraising the effectiveness of aggregate production planning policies in presence of uncertainty. OR58 Annual Conference (organised by The Operational Research Society), Portsmouth, UK, 6-8 September 2016. 
- Jamalnia, A., and Feili, A. (2012). Identifying sources of the productivity losses in aggregate production planning using combined DEMATEL and ANP approach. International Conference on Business and Management (ICBM 2012), İzmir, Turkey, 27-29 April 2012.
- Jamalnia, A., and Mohammadi, A. (2006). Ant colony optimisation algorithms for preventive maintenance scheduling problems. First National Conference on Industrial Management, Shahed University, Tehran, Iran (in Persian).


Teaching

 
 
 
Kharazmi University,
postgraduate
(MSc and MBA) level
(from Sep 2018-present)
Fall Semester
 
Spring Semester
Operations Management, Production and Inventory Planning, Decision Analysis for Business and Management Operations Strategy,
Business Process Management
 
Kharazmi University,
undergraduate level
(from Sep 2018-present)
 
 
_
 
Operations Research
Persian Gulf University,
undergraduate level
(academic year 2017-2018)
Business Statistics,
Business Mathematics
Business Statistics,
Business Mathematics


Supervisory

- Supervising MSc and MBA theses at Faculty of Management, Kharazmi University.
- Co-supervising PhD theses at Faculty of Management, Persian Gulf University.

 
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی مدیریت صنعتی
دانشگاه هرمزگان
بندرعباس
ایران
1384
2
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی- گرایش مدیریت تولید و عملیات
دانشگاه شیراز
شیراز
ایران
1387
3
دکتری مدیریت صنعتی- گرایش مدیریت عملیات
دانشکده مدیریت، دانشگاه منچستر (Alliance Manchester Business School, The University of Manchester)
منچستر
بریتانیا
2017
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
تجزیه و تحلیل و بهبود فرایندهای حوزه سلامت با رویکرد اصول ناب و به کارگیری تکنیک های مدیریت فرایندهای کسب و کار
رویا عرفانی
2
شناسایی و رتبه‌بندی موانع و محرک‌های اجرای مدیریت زنجیره تأمین پایدار مواد غذایی با کمک تکنیک‌های MCDM ( مطالعه موردی: محصول برنج در مازندران )
سیاوش محسنی
3
مدیریت عملکرد فرایند های زنجیره تامین خون از دیدگاه دوسوتوانی فناوری اطلاعات
محمد مختاری
4
طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری برای مدیریت ریسک بیماری همه‌گیر کرونا به کمک شبکه‌های بیز
ایگین یارجو
5
ارزیابی عملکرد فرایندهای مدیریت زنجیره تامین پیوند عضو به کمک تکنیک‌های B‏PM با رویکرد بلاک چین
زهرا سرائی
6
طراحی زنجیره تامین تاب آور پیوند عضو با استفاده از برنامه ریزی ریاضی چند هدفه
شقایق سادات حسینی انتظام
7
ارائه یک چارچوب مبتنی بر اینترنت اشیا برای برنامه ریزی فروش و عملیات زمان واقعی با استفاده از پویایی سیستمها
سمانه سادات میری عقدا
دروس ترم جاری
728 - مدیریت موجودی و انبار - روز: سه شنبه - از ساعت 15:30 تا 18:00
728 - مدیریت موجودی و انبار - روز: شنبه - از ساعت 16:00 تا 18:30
538 - مدیریت عملیات - روز: چهارشنبه - از ساعت 13:30 تا 16:00
538 - مدیریت عملیات - روز: یک شنبه - از ساعت 13:00 تا 15:30
528 - مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
538 - مدیریت عملیات - روز: دوشنبه - از ساعت 13:00 تا 15:30
041 - پژوهش عملیاتی (2) - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:30