اطلاعیه ها
یکشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۲
۱۷ دی
پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۲
۲۰ مهر
یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
۲۱ خرداد
دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱
۳۰ آبان
شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱
۹ مهر
یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
۲۹ خرداد
سه شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱
۱۶ فروردین
اطلاعیه برگزاری حضوری کلاس ها
سه شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱
آرشیو
همایش ها و سمینارها
انجمن های علمی
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: 17-14 بهمن ۱۴۰2
انتخاب واحد با تاخیر: 20-18 بهمن 1402
شروع کلاسها: 21 بهمن ۱۴۰2
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 30-28 بهمن 1402
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 14 فروردین لغایت 12 خرداد 1403
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: 23 خرداد 1403
امتحانات: 26 خرداد لغایت 11 تیر 1403
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله:
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال آینده: 25-22 اردیبهشت 1403
ارزشیابی نیمسال جاری: 29 اردیبهشت لغایت 7 خرداد 1403