اطلاعیه ها
پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۲
۲۰ مهر
یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
۲۱ خرداد
دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱
۳۰ آبان
شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱
۹ مهر
یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
۲۹ خرداد
سه شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱
۱۶ فروردین
اطلاعیه برگزاری حضوری کلاس ها
سه شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱
چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰
۲۵ اسفند
آرشیو
همایش ها و سمینارها
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: ۲۱-۱۸ شهریور ۱۴۰۲
انتخاب واحد با تاخیر: ۲۴-۲۲ شهریور ۱۴۰۲
شروع کلاسها: ۱ مهر ۱۴۰۲
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 17-15 مهر 1402
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 29 مهر لغایت 9 دی 1402
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: 20 دی ۱۴۰2
امتحانات: 25 دی لغایت 9 بهمن ۱۴۰2
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله:
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال آینده (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند): 28-25 آذر ۱۴۰۲
ارزشیابی نیمسال جاری: 25 آذر لغایت 15 دی 1402