دانشکده مدیریت- رشته های مقطع کارشناسی
برنامه درسی مصوب رشته مدیریت بیمه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/12 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت:
http://khu.ac.ir/find-18.5774.54656.fa.html
برگشت به اصل مطلب