دانشکده مدیریت- دانشجویی
آمار دانش آموختگان دانشکده مدیریت تا اردیبهشت ۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/25 | 
آمار
تعداد کل دانش آموختگان دانشکده مدیریت ۵۷۲۱
دانش آموختگان مقطع کارشناسی  ۳۳۹۴
دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد  ۱۴۸۵
دانش آموختگان مقطع دکتری ۷۴

وضعیت اشتغال دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت در مقایسه با سایر دانشکده ها
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت:
http://khu.ac.ir/find-18.27216.65025.fa.html
برگشت به اصل مطلب