فرم های دوره دکتری

 | تاریخ ارسال: 1397/11/27 | 
اعلام برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری                          pdf   -   word
دعوتنامه داور خارجی رساله دکتری                               Pdf  -  word
فرم ۱ پیشنهاد موضوع رساله دکتری                             Pdf  word
فرم ۲ پروپوزال رساله دکتری                                       Pdf  -  word
فرم ۳ گزارش  پیشرفت رساله دکتری                            Pdf  -  word
فرم ۴ تائید شرکت در جلسات دفاعیه دکتری                 Pdf  -  word
فرم ۵ تعیین داور خارجی رساله                                  Pdf  -  word
فرم ۶ تایید مقاله دکتری                                          Pdf  -  word
فرم ۷ اعلام قابل دفاع بودن رساله توسط داور                Pdf  -  word 

فرم ۸ اعلام آمادگی پیش دفاع رساله دکتری                 Pdf  -   word
فرم ۹ صورتجلسه پیش دفاع رساله دکتری                    Pdf  -  word
فرم ۱۰ اصلاحات پیش دفاع رساله                              Pdf  -  word
فرم ۱۱ مجوز دفاع رساله دکتری                                  Pdf  -  word

فرم ۱۲ صورتجلسه دفاع رساله دکتری                      Pdf  -  word
فرم ۱۳ ارزشیابی رساله دکتری                                Pdf  -  word
فرم ۱۴  اصلاحات دفاع رساله دکتری                          Pdf  -  word
فرم ۱۵ تحویل نسخه های رساله دکتری                   Pdf  -  word
قرارداد داوری رساله                                              Pdf  -  word
گواهی اصالت اثر                                                    pdf  -  word                                        مجوز شرکت در آزمون جامع دکتری                             Pdf-Word  

 


 


 


 

 


 

 


دفعات مشاهده: 11468 بار   |   دفعات چاپ: 456 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر