ورود به پنل کاربری
دکتر امیر امامی
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت
دکتر امیرامامی ازسال 1396 با سمت استادیار عضو هیات علمی در دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی می باشند. بعلاوه، از مهرماه 1397 عضو تیم مشاورین بین الملل و استاد مشاور انجمن کارآفرینی دانشگاه هستند. حوزه تدریس ایشان، استراتژی، کارآفرینی، و نوآوری می باشد. علاقه مندی اصلی پژوهشی ایشان در حوزه شناسایی، تجزیه و تحلیل، و پیاده سازی فرصت های کارآفرینی  می باشد و نیز علاقه مندی فرعی پژوهشی ایشان مربوط به تصمیم گیری از منظر شناختی در شرایط ریسک و عدم اطمینان است. در حال حاضر وی در گروه منابع انسانی و کسب و کار، مدرس در رشته های کارآفرینی و MBA می باشد. از ایشان مقالاتی در مجلات معتبر علمی پژوهشی از جمله :
International Small Business Journal
European Journal of International Management
Eurasian Business Review
International Entrepreneurship and Management Journal
Sustainability
Management Decision
به چاپ رسیده است.
 


https://www.researchgate.net/profile/Amir_Emami5
https://scholar.google.com/citations?user=JmrMQ0sAAAAJ&hl=en