سید محمد هادی سبحانیان
  • سید محمد هادی سبحانیان 

  • | بیمه، بانک و گمرک |
  • استادیار
  • اتاق : 279
  • شماره تماس : 279-88809891
  • پست الکترونیکی : -
  • فایل رزومه :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد خرد 2317080 4 11 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1394
نمایش 1 نتیجه