سلطانعلي شهرياري
  • سلطانعلي شهرياري 

  • | مدیریت کسب و کار |
  • استادیار
  • اتاق : 279
  • شماره تماس : 279-88809891
  • پست الکترونیکی : sa-shahriari [AT] yahoo.com
  • فایل رزومه :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحليل محيط كسب و كار 2312571 2 11 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1394
روش تحقيق در كارآفريني 2312644 2 11 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1394
كارآفريني در بستر فناوري اطلاعات 2312572 2 12 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1394
مديريت استراتژيك 2312537 3 12 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 16:00) - ترم دوم 1394
نمایش 4 نتیجه