روح اله نوري
  • روح اله نوري 

  • | مدیریت فناوری اطلاعات |
  • استادیار
  • اتاق : 279
  • شماره تماس : 279-88809891
  • پست الکترونیکی : noori_2003 [AT] yahoo.com
  • فایل رزومه :