رضا يوسفي زنوز
  • رضا يوسفي زنوز 

  • | مدیریت فناوری اطلاعات |
  • استادیار
  • اتاق : 296
  • شماره تماس : 296-88809891
  • پست الکترونیکی : reza.zenouz [AT] gmail.com
  • فایل رزومه :