حسن رضا زين آبادي
  • حسن رضا زين آبادي 

  • | مدیریت آموزشی |
  • دانشیار
  • اتاق : 279
  • شماره تماس : 279-88809891
  • پست الکترونیکی : hzeinabad [AT] yahoo.com
  • فایل رزومه :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پژوهش هاي كمي و كيفي در آموزش عالي 2311934 2 11 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1394
روش هاي پژوهش در مديريت آموزشي 2311919 2 11 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1394
نمایش 2 نتیجه