حمزه خواستار
 • حمزه خواستار 

 • | مدیریت کسب و کار |
 • استادیار
 • اتاق : 279
 • شماره تماس : 279-88809891
 • پست الکترونیکی : khastar [AT] khu.ac.ir

توضیحات استاد

 

 

کانال تلگرام اینجانب (کلیک کنید)

 

سایر موارد

 • پایان نامه کارشناسی ارشد اینجانب با عنوان «بررسی عوامل موثر بر خودکارآمدی ملی» که از روش تحلیل تم در آن استفاده شده است. دانلود
 • راهنمای عملی دفاع از پایان نامه دانلود
 • معیارهای ارزیابی کیفیت یک پایان نامه دانلود
 • جزوه نظریه‌های مدیریت دولتی ویژه کارشناسی ارشد و دکتری دانلود
 • جزوه خط مشی گذاری در بخش عمومی ویژه کارشناسی ارشد و دکتری دانلود
 • جزوه تئوری سازمان و مدیریت ویژه کارشناسی ارشد و دکتری دانلود
 • جزوه مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته ویژه کارشناسی ارشد و دکتری دانلود