امید مهدی عبادتی (دکتری علوم کامپیوتر، امنیت شبکه)
  • امید مهدی عبادتی (دکتری علوم کامپیوتر، امنیت شبکه) 

  • | مدیریت فناوری اطلاعات |
  • استادیار
  • اتاق : خیابان سمیه، خ. خاقانی، ساختمان مرکزی، طبقه 4،مرکز فناوری اطلاعات و اطلاعات
  • شماره تماس : 81584494
  • پست الکترونیکی : ebadati [AT] khu.ac.ir
  • فایل رزومه :