سید کاظم چاوشی
  • سید کاظم چاوشی 

  • | مدیریت بازرگانی |
  • استادیار
  • اتاق : 296
  • شماره تماس : 296-88809891
  • پست الکترونیکی : chavoshi [AT] khu.ac.ir
  • فایل رزومه :