احمد نبي‌زاده
  • احمد نبي‌زاده 

  • | مدیریت کسب و کار |
  • استادیار
  • اتاق : 279
  • شماره تماس : 279-88809891
  • پست الکترونیکی : ahmadnabizade [AT] gmail.com
  • فایل رزومه :