رح وظايف اداره رفاه كاركنان:

§         پیگیری و دریافت و تقسیم بن سبدکالای دولت
§         پیگیری مربوط به قرارداد بیمه دانا و توزیع کارت اعضای آن بین کل کارکنان
§         پیگیری قرارداد مهدکودک و پیگیری بازسازی آن ( نقاشی، موکت و رفع نواقص فنی )
§         پیگیری تعویض دفترچه های بیمه کارکنان
§         صدور معرفی نامه برای اساتید ( تخفیف بیمه خودرو، ماسترکارت و000 )
§         تکمیل پرونده و اخذ کارت ملی افراد
§         پیگیری امور خسارت بیمه دانا
§         پیگیری خرید کارت و هدایای سالروز تولد کارکنان
§         پیگیری بن شش ماهه اول و دوم کارکنان ویژه بن خرید دولت، لباس و شیر
§         تشکیل جلسات صندوق قرض الحسنه و معرفی کارکنان جهت اخذ وام
§         فعال نمودن تعاونی مسکن کارکنان
§         واگذاری خانه های سازمانی و تکمیل پروندة افراد ساکن
§         پیگیری وام مربوط به بانک ملی
§         پیگیری مربوط به بیمه های عمر و تکمیل فرمهای مربوط
§         پیگیری امور دفترچه های بیمه خدمات درمانی
§         پیگیری مربوط به بیمه عمر افرادی که از دنیا رفته اند
§         پیگیری مصوبات ستاد رفاهی
§         پیگیری مربوط به ورزش کارکنان ( شرکت در مسابقات سراسری و همچنین تشکیل شورای ورزشی و تمرینات ورزشی کارکنان )
§         پیگیری مربوط به تسهیلات رفاهی کارکنان
§         معرفی نامه برای کلیة کارکنان متقاضی جهت معرفی به دانشگاهها و شهرهای مختلف
§         دریافت سند هزینه و پرداخت یارانه مهدکودک هرماه
§         توزیع فیش حقوق بازنشستگان
§         انجام مکاتبات مربوط به ورود و خروج اساتید، کارکنان ( خانه های سازمانی )
§         تکمیل پروندة متقاضیان خانه های سازمانی و امتیاز بندی آن
§         شرکت در جلسات ستاد رفاهی، توسط رئیس ادارة رفاه
§         انجام بازدید از زائرسرای مشهد
§         پیگیری امور مربوط به قبوض برق و آب و000 زائرسرا
§         تکمیل پرونده متقاضیان کارت اعتباری پارسیان
§         تمدید کارت اعتباری پارسیان کارکنان عضو
§         دریافت صورتحساب پارسیان و توزیع آن به کارکنان
§         تهیه لیست دانش آموزان ممتاز کارکنان و ارائة سند به امورمالی
§         تهیه و تکمیل فرم تعیین ذینفع بابت بیمه عمرکارکنان
§         پیگیری مربوط به طرح ترافیک
§         برگزاری مسابقات ورزشی در روز کارمند
§         اجرای برنامه های دهه فجر با همکاری ادارة رفاه
§         صدور معرفی نامه به بیمه دانا جهت ارائه به مراکز خدمات درمانی و بیمارستانها
§         صدور معرفی نامه جهت ثبت نام فرزندان همکاران در مدارس
§         پیگیری امور بیمه ای ایثارگران در بیمه دانا
§         پیگیری امور مربوط به مسکن و تکمیل پروندة اعضای تعاونی مسکن
§         قرارداد بیمه درمان جمعی
§         قرارداد بیمه حوادث جمعی
§         قرارداد بیمه بازنشستگان زیر70 سال
§         قرارداد بیمه بازنشستگان بالای70 سال
§         قرارداد بیمه حوادث جمعی هیأت علمی
§         پیگیری مطالبات پارسیان در مورد افراد بدحساب و اعلام نتیجه به امور خدمات مشترکین پارسیان
§         اقدام بر بیمه تکمیلی کارکنان قراردادی طی لیست متمم
§         پیگیری مربوط به سهام عدالت
§         شرکت در مجمع عمومی مجتمع مسکونی فردوس
§         مراجعه به وزارت بازرگانی جهت تهیه ارزاق و توزیع بن کارکنان
§         ثبت رایانه ای اطلاعات مربوط به شهرک مسکونی و صندوق وام حضرت امام علی (ع)
§         مراجعه و مکاتبه با وزارت علوم جهت استفاده از لیزینگ خودرو
§         تهیه لیست بیمه دانا و ارائه به امور مالی جهت کسر از حقوق آنان
§         مراجعه به شرکت تأمین اندیشه پارس جهت رفع اختلاف حساب کارکنان دانشگاه با پارسیان
§         ارتباط تلفنی با بازنشستگان جهت دریافت سبدکالا و دیگر خدمات
 

افراد شاغل در اداره رفاه:

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره تلفكس

شماره داخلي

1

آقاي  علی حبیبی

رئیس اداره رفاه و بازنشستگی

 

2271

2

آقاي جمشيد فروزنده

کارشناس مسئول ستاد رفاهی

--

2747

3

خانم محبوبه قاسمی

کارشناس اداره بازنشستگی

--

2271

4

خانم سمیه مشهدی

کارشناس  امور بازنشستگان

--

2271

5

آقاي نادر بابايي

مسئول امور رفاهي و بيمه در پرديس كرج

 

2673

6

آقاي عليرضا لطفي زاده

مسئول امور بيمه ها ( شاغل در تهران)

88825018-021

4456