قابل توجه دانشجویان غیر ایرانی علاقه مند به شرکت در پیاده روی اربعین