رشته های گروه مدیریت فناوری اطلاعات رشته های گروه مدیریت فناوری اطلاعات

رشته های مقطع کارشناسی ارشد

 

مدیریت صنعتی با گرایش‎های:

  • تولید 

  • تحقیق در عملیات

 

MBA با گرایش های:

  • مدیریت عملیات و زنجیره تأمین

  •  مدیریت فناوری

  •  سیستم‎های اطلاعاتی

 

مدیریت فناوری اطلاعات با گرایش‎های:

  • سیستم‎های اطلاعات

  • مدیریت کسب و کار الکترونیک