اطلاعات تماس اطلاعات تماس

 

نشانی: تهران، خیابان سمیه، بین شهید قرنی و استاد نجات اللهی، دانشکده مدیریت.  

تلفن: 88809891

تماس با ریاست دانشکده: 88809619

فکس: 88890248