Skip to Content

برگزاری نشست تخصصی «بازآموزی آیین نامه ها و مقررات آموزشی»

     نشست تخصصی بازآموزی آیین نامه های آموزشی و مقررات آموزشی ویژه ی کلیه کارشناسان خدمات آموزشی، تحصیلات تکمیلی با حضور حداکثری کارشناسان حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی (به تفکیک تهران و کرج) به همت مدیریت امور اداری ومنابع انسانی برگزار گردید. اهداف و کارکردهای برگزاری این نشست به شرح زیر بود:

·         افزایش سطح آگاهی هاي علمی ، فنی و عملی

·         تقویت و تحکیم آموخته هاي صحیح قبلی

·         افزایش میزان مشارکت و ارتباط مؤثر کارشناسان با یکدیگر

·         افزایش تمایل به بازآموزي و در نهایت خودآموزي

·         آشنا کردن کارشناسان با سیاست ها ، جهت گیري ها و اولویت هاي معاونت آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

·         پاسخگویی به سوالات و ابهامات کارشناسان در اجرای مفاد آیین نامه ها و مقررات

در نشست فوق الذکر پس از ارائه توضیحات کلی در خصوص آیین نامه های آموزشی سوالات و ابهامات کارشناسان مطرح شد و سپس مدرس و حاضرین مطالب را مورد بحث و تبادل نظر گذاشتند. برگزاری چنین نشست هایی به کارآیی بیشتر و رفع ابهامات همکاران کمک شایانی می نماید.