کانال تلگرام دانشکده مدیریت

به اطلاع کلیه دانشجویان دانشکده مدیریت می رساند، کانال تلگرام دانشکده مدیریت به آدرس:

https://telegram.me/khu111

راه اندازی شده است. عزیزان دانشجو می توانند با پیوستن به این کانال در جریان اخبار و اطلاعیه های آموزشی و پژوهشی دانشکده قرار بگیرند.