کارگاه "چگونه هویت برند را خلق کنیم"

اين کارگاه در روز دوشنبه 4 ارديبهشت ماه 96 به همت انجمن علمي مديريت کسب و کار دانشگاه خوارزمي در دانشکده مديريت برگزار گرديد. نزديک به 100 نفر از علاقه مندان حوزه برندينگ در اين کارگاه حضور يافتند و جناب ايدين داريان متخصص اين حوزه به ارائه مطالب آموزشي خود پرداخت.