همایش معارفه دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار شد

همایش معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در روز سه شنبه مورخ 96/7/18 با حضور ریاست محترم دانشکده و معاونین و جمعی از اعضای هیات علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی جدید، در سالن فرهیختگان برگزار گردید.