نشست تخصصی پروژه قیمت گذاری خدمات شهرداری

نشست تخصصی پروژه قیمت گذاری خدمات شهرداری با حضور مدیران مناطق مختلف شهرداری تهران و مدیران پروژه در ساعت 9 صبح با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید شروع شد. در ابتدای جلسه دکتر نوروزی به عنوان مدیر پروژه به ایراد سخنرانی پرداخت و کلیاتی از روند اجرای پروژه را بیان نمود، در ادامه دکتر نیکجو به عنوان مدیر اجرایی به ارائه مبانی نظری و الگوی قیمت گذاری پرداخت و بعد از آن جلسه پرسش و پاسخ برگزار گردید. جلسه در نهایت در ساعت 11:30 با پذیرایی از حضار خاتمه پیدا کرد.