مهلت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

از کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد که آماده دفاع از پایان نامه های خود در تابستان 96 هستند، درخواست می شود تا تاریخ 96/6/15  پایان نامه‎ ی خود را به اساتید داور تحویل نمایند.

لازم بذکر است بعد از این تاریخ هیچ پایان نامه ای پذیرفته نخواهد شد.