قابل توجه دانشجویان ورودی جدید کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 96

ضمن عرض خیر مقدم، به اطلاع کلیه دانشجویانی که به هر دلیلی نتوانستند ثبت نام حضوری خود را در روز دوشنبه 96/6/20 انجام دهند می رساند این دسته از عزیزان می توانند برای انجام ثبت نام حضوری خود روز یکشنبه مورخ 96/6/26 با در دست داشتن مدارک لازم به آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان سمیه، خیابان خاقانی، اداره تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند.