فراخوان جشنواره انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه سال 95

معاونت آموزشی دانشگاه اقدام به انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه در سه سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا می نماید. جهت دسترسی به متن فراخوان انتخاب دانشجوی نمونه سال 95 اینجا کلیک کنید.