سمینار آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه

سمینار آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه ، با همکاری مشترک انجمن علمی دانشجویی مدیریت کسب و کار دانشگاه خوارزمی و کارگزاری تدبیرگران فردا در روز دوشنه 11 اردیبهشت 96 در تالار فرهیختگان دانشکده مدیریت برگزار گردید. در این سمینار دانشجویان ضمن آشنایی با ورود به بورس توانستند در محل کد معاملاتی و هدیه ویژه از طرف کارگزاری دریافت نمایند.