تغییر تاریخ امتحان

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند

پیرو مصوبه هیأت دولت مبنی بر تعطیلی روز سه شنبه مورخ 95/10/21 امتحانات این روز عیناً به روز دوشنبه مورخ 95/11/4 موکول می گردد.