معرفی گروه مدیریت آموزشی معرفی گروه مدیریت آموزشی

گروه مديريت آموزشی ، يکی از گروه های کهن در تربيت دانشجو در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. اين گروه با بهره مندي از اساتيد مجرب و بنام کشور ، نقش سازنده و بسزايی در اعتلای اين رشته در کشور ايفا می کند. هم اکنون 3 استاد ، 2 دانشيار و 1 استاديار به عنوان عضو هيأت علمي در اين گروه مشغول فعاليت هستند و دوره های کارشناسی ارشد و دکتری را در دو رشته مديريت آموزشی و مديريت آموزش عالی تدريس می کنند. اين اساتيد افتخاراتی چون استاد نمونه کشوری ، پژوهشگر برتر دانشگاهی و ... را دارا می باشد.