منو های اصلی
Skip to Content
کارگاه بازاریابی محتوای دیجیتال و استراتژی های اجرای آن
مذاکره دانشکده مدیریت با موسسه مدیریت اجرایی و اقتصاد دانشگاه فردریخ آلکسندر آلمان برای همکاری های دو جانبه
نشست تخصصی پروژه قیمت گذاری خدمات شهرداری
امضای تفاهم نامه همکاری های دوجانبه میان دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی و هیات اتریشی